احداث سالن ورزشی ناتل کنار نور بانک ملت

موضوع پیمان : عملیات طراحی ، ساخت سازه ، اجرای ابنیه و تأسیسات مکانیکی و برقی

کارفرما : اداره کل مهندسی ساختمان بانک ملت

مشاور و طراح : مهندسین مشاور تجیر

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور تجیر

برآورد هزینه : چهل و پنج میلیارد ریال

مدت پیمان : 4 ماه

شرح مختصری از پروژه : اجرای سالن ورزشی به طور کامل دارای سالن استخر و فضای مربوطه ، سالن استاندارد فوتسال بصورت چند منظوره و فضاهای اداری و آموزشی بانضمام سالن پینگ پنگ ، سالن بدن سازی و فضاهای تفریحی و استفاده از اسکلت فلزی ، عرشه فولادی و پوشش بام با روش اینترفالز و جزئیات کاملا خاص در قسمت تأسیسات .