عملیات احداث ساختمان اداری و خزانه داری مرکزی بانک ملت

موضوع پیمان : احداث ساختمان اداری بانک ملت خیابان دماوند (ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی )
کارفرما : بانک ملت
مشاور و طراح : مهندسین مشاور نقش اندیشه پارس
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور نقش اندیشه پارس
برآورد هزینه : سیصد و پنجاه میلیارد ریال
مدت پیمان: 160 روز
شرح مختصری از پروژه : اجرای ساختمان اداری و خزانه داری مرکزی بانک ملت با زیربنائی به مساحت تقریبی 8000 متر مربع و دارای اسکلت فلزی پیچ و مهره ای ، سقف های عرشه فولادی و تأسیسات مکانیکی و برقی متناسب با اهمیت پروژه به همراه جزئیات خاص خزانه .