موضوع پیمان : انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی

کارفرما : شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران

مشاور :  مهندسان مشاور خانه سازی ایران

مبلغ نهایی :  یکصد و چهل و پنج میلیارد ریال

مدت پیمان : 18 ماه

شرح مختصری از پروژه : تخریب بناهای موجود شامل ساختمان شعبه و سرایداری، گودبرداری و تحکیم بستر به روش میکروپایل تا عمق 15 متر، احداث  ساختمان اصلی شعبه به متراژ 3400 مترمربع با اسکلت بتنی و  نمایی مرکب از سنگ، آجر نسوز و سقف شیب دار، ساختمان های  جنبی شامل نگهبانی،  موتورخانه، اتاق دیزل به همراه محوطه سازی