موضوع پیمان: تهیه مصالح و تکمیل ساختمان سرپرستی و شعبه شهرکرد بانک صنعت و معدن

کارفرما: بانک صنعت و معدن

نظارت: مهندسین مشاور سازیان

مبلغ پیمان: دویست و هشتاد و هشت میلیارد ريال

مدت پیمان: دوازده ماه

شرح مختصری از پروژه:تکمیل و تجهیز ساختمان شعبه و سرپرستی شهرکرد بانک صنعت و معدن به مساحت تقریبی 2065 مترمربع مشتمل بر تکمیل سازه موجود، خزانه و صندوق امانات و عایق ضدحریق اسکلت، اجرای عملیات معماری و معماری داخلی، اجرای نما از پنجره‏های آلومینیومی ترمال بریک، اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی به صورت کامل مطابق با جزییات مورد نیاز کارفرما.