موضوع پیمان: بهسازی و مسقف سازی پایانه خاوران

کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران

نظارت: سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران

مبلغ شصت میلیارد ريال

مدت پیمان: دو ماه

شرح مختصری از پروژه: اصلاح سازه موجود به همراه عملیات رنگ آمیزی، تهیه و اجرای سقف ساندویچ پنل، اجرای آبروی لندنی و لوله‏های گالوانیزه ارتباطی، اجرای سیستم روشنایی